Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således

Formand 
Leif Nygaard
Bellisvej 6
4750 Lundby
tlf. 55 76 94 85 - Mobil 
29 67 53 10
formand@kostraedenyvand.dk

Kasserer 
Jørgen Hauskov Olsen
Farøvej 3, 4. th.
4760  Vordingborg
tlf.
20 13 90 91
kasserer@kostraedenyvand.dk

Sekretær 
Gert Groth
Dybsø Fjordbanke 16
4750 Lundby

Vandanalyser
Klaus Wichmann Larsen
Koholtevej 58
4760 Vordingborg
 
Bestyrelsesmedlem
Erik Jensen
Højdevej 5
4750  Lundby

Driftsbestyrer
tlf. 55 76 95 64


Kostræde Ny Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Kostræde Ny Vandværk
Bellisvej 6
4750  Lundby

Formand:

Leif Nygaard
Bellisvej 6
4750  Lundby
Tlf.    55 76 94 85 - Mobil 
29 67 53 10
E-mail.  formand@kostraedenyvand.dk

Kasserer:
Jørgen Hauskov Olsen
Farøgade 3, 4. th
4760  Vordingborg
tlf.    
20 13 90 91
E-mail.  kasserer@kostraedenyvand.dk